نمایش 1–12 از 28 نتیجه

سنسور القایی آنالوگ AK6/D2-5H

سنسور القایی آنالوگ AK6/D2-5H ساخت شرکت MICRODETECTORS  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ AM1/D2-5A

سنسور القایی آنالوگ AM1/D2-5A ساخت شرکت MICRODETECTORS  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ AM1/D2-5H

سنسور القایی آنالوگ AM1/D2-5H ساخت شرکت MICRODETECTORS  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ B50EG188A420

سنسور القایی آنالوگ B50EG188A420 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ B50EG189V010

سنسور القایی آنالوگ B50EG189V010 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ B50G3010V010

سنسور القایی آنالوگ B50G3010V010 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ Bi10-Q14-LiU-V1141

سنسور القایی آنالوگ Bi10-Q14-LiU-V1141 ساخت شرکت TURCK  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK در ایران میباشد.

سنسور القایی آنالوگ Bi2-M12-LIU

سنسور القایی آنالوگ Bi2-M12-LIU ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK در ایران میباشد.

سنسور القایی آنالوگ BI2-M12-LIU-H1141

سنسور القایی آنالوگ BI2-M12-LIU-H1141 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK در ایران میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619V

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619V ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL18/4A19

سنسور القایی آنالوگ DCAL18/4A19 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.