نمایش 1–12 از 13 نتیجه

اینکودر MDI38F100S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F100S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F200S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F200S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F20S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F20S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F50S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F50S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر SELET هالوشافت SI-C-40-BS-20-EAP-9-MP3A-6

اینکودر هالوشافت SI-C-40-BS-20-EAP-9-MP3A-6 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET درایران میباشد.

اینکودر SI-M-63-BHZ-3600-EAP-2-HPR-10.E51

اینکودر SI-M-63-BHZ-3600-EAP-2-HPR-10.E51 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET درایران میباشد.

اینکودر SIC63-MS-2500-EAP-9-CR-15

اینکودر SIC63-MS-2500-EAP-9-CR-15 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET درایران میباشد.

اینکودر SIM63/L1/5000/EAP/9/CR-15

اینکودر SIM63/L1/5000/EAP/9/CR-15 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET درایران میباشد.

اینکودر الترا EL40G100S5/28P6X3FA900

اینکودر EL40G100S5/28P6X3FA900 ساخت شرکت ELTRA  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی ELTRA درایران میباشد.

اینکودر الترا EL40G200S5/28P6X3FA900

اینکودر EL40G200S5/28P6X3FA900 ساخت شرکت ELTRA  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی ELTRA درایران میباشد.

اینکودر الترا EL40G20S5/28P6X3FA900

اینکودر EL40G20S5/28P6X3FA900 ساخت شرکت ELTRA  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی ELTRA درایران میباشد.

اینکودر هالوشافت SI-C-40-BS-100-EAP-9-MP3A-6

اینکودر هالوشافت SI-C-40-BS-100-EAP-9-MP3A-6 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET درایران میباشد.