شرکت PiL آلمان تولید کننده سنسورهای التراسونیک می باشد که محصولاتش به طور وسیع در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . فرانگار تبریز نماینده فروش محصولات این شرکت در ایران می باشد.

PiL-Sensors-logo سنسور پیل فرانگار تبریز
PiL-Sensors-logo سنسور پیل فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P41

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P41 - پیل آلمان فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P42

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P42 - پیل آلمان فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P43

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P43 - پیل آلمان فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P44

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P44 - پیل آلمان فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P47

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P47 - پیل آلمان فرانگار تبریز

سنسورهای التراسونیک سری P49

PiL Sensors - سنسورهای التراسونیک سری P49 - پیل آلمان فرانگار تبریز